Verrijkingsklas

Ieder kind is anders. De een heeft meer instructie nodig, een ander kind minder of ándere opdrachten. Voor onze leerlingen voor wie het extra aanbod in de klas en binnen de school niet voldoende is, is er een mogelijkheid om op te geven voor de OOH Verrijkingsklas.

De doelgroep van het de verrijkingsklas bestaat uit leerlingen uit groep 5-7 die onderwijs volgen op één van de vijf OOH scholen. Het zijn leerlingen voor wie het extra aanbod binnen de eigen school ontoereikend is, maar die niet per se geplaatst hoeven of willen worden binnen het Piramide Onderwijs of op de wachtlijst staan. De leerlingen zijn in beeld bij de leerkracht, IB-er en toptalentcoach van de school.

Doelstellingen

Bij het opzetten van de verrijkingsklas zijn we gekomen tot de volgende doelstellingen van de verrijkingsklas:

  • Kans om te ervaren dat anderen net zo denken als jij, contact met ontwikkelingsgelijken.
  • Leren van vaardigheden op een uitdagende en andere manier dan de reguliere lesaanpak.
  • Uitdagen van leerlingen om een pakket aan te bieden waarbij leerlingen uit hun comfortzone gehaald worden. Het aanspreken van de intrinsieke motivatie om het eigen ‘interne vuurtje’ aan te wakkeren.
  • Uitdagend onderwijs aanbieden vanuit de kernwoorden relatie, competentie en autonomie.
  • Startpunt zijn voor het onderwijs in de rest van de week

Extra informatie

De verrijkingsklas wordt geboden op locatie Klavertje Vier (Eggeveld in Houten). Elke woensdag wordt daar het onderwijs aangeboden aan de geselecteerde leerlingen. Er wordt gewerkt met een maximale groepsgrootte van 20 leerlingen. De leerlingen worden tot de klas toegelaten voor de duur van één schooljaar. Aan het einde van het jaar vindt er een evaluatie plaats.

De leerkracht van de verrijkingsklas is Mi-Ran Gent.

De groepsleerkracht van de eigen school blijft de belangrijkste spil in de onderwijsontwikkeling van de leerling.

Voor aanvullende informatie of plaatsing in de verrijkingsklas is het handig een afspraak te maken met de leerkracht van uw kind, de toptalentcoach of de intern begeleider van de school van uw kind. Zij helpen u graag verder!

© OBS Ridderspoor | Onderdeel van OOH
Edited & installed by Abos ICT®