Pest protocol

Op Ridderspoor hanteren we een pestprotocol als pesten aan de orde is. Kortgezegd gaat het protocol in werking als er signalen van pesten zijn. Deze signalen kunnen van kinderen komen, van ouders of van collega’s. Het protocol zet in op 5 sporen:

  • Aandacht en hulp voor de gepeste leerling;
  • Aandacht en hulp aan de pester;
  • Hulp aan de meelopers;
  • Mobiliseren van de rest van de groep
  • Nauw contact met ouders van betrokken leerlingen en soms de hele groep.

Het protocol ligt ter inzage bij de directeur.
Met onze methode voor ‘sociaal-emotionele ontwikkeling’ besteden we preventief aandacht aan het omgaan en helpen van elkaar en het opkomen voor jezelf.
De sociale competenties van de kinderen worden jaarlijks in kaart gebracht met een vastgestelde vragenlijst (SCOL).
In het openbaar onderwijs zijn de termen ‘respect voor elkaar’ en ‘omgaan met verschillen’ diep in het DNA van de school geworteld. We zijn trots op onze diversiteit en vieren het verschil!
Zo gaan we pesten te lijf, helpen we kinderen hun sociale vaardigheden op niveau te houden en creëren we een heerlijk klimaat voor ontwikkeling.

Digitaal pesten

Helaas komt ook digitaal pesten steeds meer voor. Omdat we vast hebben gesteld dat dit steeds jonger gebeurt, besteden we aan dit onderwerp vanaf groep 5 structureel aandacht. Tijdens de week van de mediawijsheid en in ons aanbod Sociaal-Emotionele ontwikkeling komt het onderwerp standaard terug.

© OBS Ridderspoor | Onderdeel van OOH
Edited & installed by Abos ICT®