Medezeggenschapsraad

Op Ridderspoor bestaat de MR uit twee ouders en twee teamleden. De grootte van de MR wordt bepaald door het aantal leerlingen van de school. De schoolleiding heeft een adviserende stem.

Wie zitten er op dit moment in de MR?

Personeelsgeleding:

Cock de Kogel (tevens afgevaardigde voor de GMR)
Martine Slagmolen
Ria Baars

Oudergeleding:

Odylle Zuidervaart
Danny Woudsma
Yvette Bottenberg

Wat doet de MR?

Als MR richten wij onze aandacht op de inhoud van het onderwijs, de arbeidsomstandigheden binnen de school en de arbeidsvoorwaarden t.b.v. de leerkrachten. De MR vergadert ongeveer zes keer per jaar over o.a. dit soort zaken.

Hoe kun je als ouder betrokken zijn bij de MR?

De MR wil graag vragen en opmerkingen van andere ouders horen. U kunt MR-leden altijd hiervoor benaderen. Het is mogelijk om de vergaderingen bij te wonen.
Na elke vergadering komen ook de notulen ter inzage via Maxclass.
Wanneer een MR-lid aftredend is, zullen er verkiezingen gehouden worden.

Hoe blijf je op de hoogte van MR activiteiten?

  • Agendapunten en notulen via de e-mail
  • Contact met de leden, persoonlijk of via mr.ridderspoor@oo-h.nl
  • MR nieuws via de maandelijkse nieuwsbrief van Ridderspoor
  • Jaarverslag

MR werk bestaat uit lezen, samen praten en betrokken zijn bij je kind en de school. Wie weet kunnen we bij de volgende verkiezingen op u rekenen!

© OBS Ridderspoor | Onderdeel van OOH
Edited & installed by Abos ICT®