ICT en Mediawijsheid

Vanaf de groepen 5 besteden we aandacht aan mediawijsheid. We willen de kinderen hierin zo goed mogelijk begeleiden. Waar mogelijk in partnerschap met de ouders.

Op Ridderspoor beschikken we over een protocol ‘sociale media’, waarbij we de privacy van leerlingen en ouders waarborgen.

Ook maken we gebruik van Facebook en Twitter omdat we trots zijn op onze school en graag de talenten en mooie momenten willen delen. Jaarlijks wordt het sociale media beleid geëvalueerd en waar nodig aangepast.

Vanaf groep 6 worden er met de klassen met kinderen en ouders afspraken gemaakt over WhatsApp.

Kinderen krijgen mogelijkheid op Ridderspoor om kennis te maken met programmeren en coderen.

ICT

Sinds 2017 is onze ICT helemaal vernieuwd. Wij werken met chromebooks. Dit zijn laptops die werken met Google for Education. Hiermee kunnen we onze doelstelling verwezenlijken: eigentijds en kwalitatief onderwijs bieden met goed materiaal.

De kinderen werken graag op hun chromebook. In alle groepen worden de programma’s rekentuin en taalzee gericht ingezet. Er lopen diverse experimenten met de G-suite, de digitale klassenomgeving van Google. Hier kunnen kinderen samenwerken aan documenten / presentaties. Het werken met Kahoots, digitale evaluaties en portfolio’s in de bovenbouw zijn experimenten die nu lopen.

Kinderen krijgen typecursus in groep 6. Nu de we spullen goed op orde hebben, kunnen we ons als school concentreren op een goed aanbod met ICT.

De leerkracht zal nooit vervangen worden door een computer. Persoonlijk contact, spel en aandacht blijven belangrijk op Ridderspoor.

© OBS Ridderspoor | Onderdeel van OOH
Edited & installed by Abos ICT®