Passend Onderwijs

Als u een passende school zoekt voor uw kind met een beperking of speciale onderwijsbehoefte, kan dat een lastige zoektocht zijn. Hieronder ziet u in een beknopt overzicht welk profiel onze school heeft. Zo kunt u snel een inschatting maken of deze school een passende plek voor uw kind kan bieden. Neem dan contact op met de directeur om een afspraak te maken. In dit gesprek verkennen we de mogelijkheden om passend onderwijs voor uw kind te realiseren.

Onze school beschikt ook over een schoolondersteuningsplan (SOP). Als u dit wilt lezen, kunt u dit opvragen bij de directeur.

Profiel / specialisme in huis

 • SoVa-Coach voor sociale vaardigheden en leerlingen die op Sociaal-emotioneel gebied ondersteuning hebben
 • Kennis en ervaring met leerling met downsyndroom

Ontwikkelingsrichting school

 • Groepsdoorbroken lesgeven
 • Didactische vaardigheden
 • Theater, muziek, dans en sport
 • Opbrengstgericht werken
 • Leren door onderzoek

Expertise / kennis in huis

 • Expertise op het gebied van meer- en hoogbegaafdheid
 • Expertise op het gebied van dyslexie
 • Taal / lees expert

Schoolkenmerken

 • 270 leerlingen
 • 23 personeelsleden
 • Thematisch en betekenisvol leren op verschillende niveaus
 • Inzet van coöperatieve werkvormen
© OBS Ridderspoor | Onderdeel van OOH
Edited & installed by Abos ICT®