Missie en visie van de school

Ieder kind heeft specifieke talenten. Dat is de kerngedachte van ons onderwijs. We willen bijdragen aan optimale ontplooiing van deze talenten en de personen. Daarom is onze slogan ‘School vól Talent’.

Ridderspoor is een veilige plek, waar kinderen, ouders en teamleden zich thuis voelen.

Dit doen we vanuit onze kernwaarden:

 • Verantwoordelijkheid
 • Veiligheid
 • Respect
 • Uitdaging
 • Autonomie

De kernwaarden vormen de hartslag van ons onderwijs. Dit betekent dat bij ons de volgende elementen steeds terugkeren in het onderwijs:

 • Nieuwsgierigheid is het vertrekpunt voor ons onderwijs
 • Samen werken en samen leren;
 • Respect voor jezelf, de ander en de omgeving;
 • Het kind wordt centraal gesteld;
 • Begeleiding op maat;
 • Ruimte voor expressie en creativiteit;
 • Differentiatie in niveau en werkvormen;
© OBS Ridderspoor | Onderdeel van OOH
Edited & installed by Abos ICT®