Sociaal Emotionele Ontwikkeling

Wij leren onze kinderen aan hoe we met elkaar omgaan. Iedere dag is hier aandacht voor. Onze medewerkers letten op het welbevinden van de kinderen. Daarbij gebruiken we vanaf maart 2018 de methode: Rots en Water. Op deze manier ethode krijgen speciale onderwerpen systematisch aandacht. Bijvoorbeeld: ‘Aardig doen’, ‘Opkomen voor jezelf’, ‘Jezelf presenteren’ en ‘Omgaan met ruzie’.

Met het programma ‘Zien!’, volgen we sinds november 2017 de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. Ook maken we van alle klassen jaarlijks een sociogram, zodat we kunnen zien of kinderen buiten de groep vallen of gepest worden. Natuurlijk nemen we snel contact op als we signalen hiervan krijgen. Bij pesten zetten we het pestprotocol in werking.

Zo werken we aan een prettig en veilig klimaat voor iedereen en ontwikkelen we verantwoordelijkheid bij de kinderen. We letten op de sociale ontwikkeling van de kinderen en houden een korte lijn met u als ouders.

Het begrip ‘respect voor elkaar’ krijgt betekenis. En dat past goed bij de kernwaarden van Ridderspoor.

Instrumenten

Op Ridderspoor gebruiken we de volgende instrumenten voor de sociaal emotionele ontwikkeling:

  • Pestprotocol
  • Methode ‘kinderen en hun sociale talenten’
  • Aanpak ‘gouden weken’ (eerste 6 weken van ieder schooljaar)
  • Gevoelsthermometer
  • Kringgesprekken in alle groepen
  • ZIEN leerlingvolgsysteem

Wij volgen de sociaal-emotionele ontwikkeling systematisch met het programma ‘ZIEN’ in de klas. Hiervoor zijn we opgeleid en gecertificeerd.

SOVA-coach

Soms heeft een leerling even een steuntje in de rug nodig. Of een hele klas. Onze deskundige SOVA-coach, kan dan korte interventies doen. De SOVA-coach is Karen Carton.

© OBS Ridderspoor | Onderdeel van OOH
Edited & installed by Abos ICT®