Openbaar Onderwijs

Openbaar Onderwijs berust op 6 kernwaarden. Die kernwaarden zijn de basis van alles wat wij op school doen en van alle keuzes die we maken. U vindt ze op allerlei manieren terug in de school. De kernwaarden zijn:

Iedereen is welkom

Bij ons op school mag iedereen zich helemaal thuis voelen. Je bent echt welkom. Dat er verschillen tussen mensen zijn, vinden we gaaf. Dat is in de maatschappij ook zo. En je kunt niet vroeg genoeg beginnen om verschillen tussen mensen te respecteren.

Iedereen is benoembaar

Ook als leerkracht ben je welkom. Het maakt bij ons niet uit wat je gelooft, waar je op stemt, waar je vandaan komt, op wie je verliefd bent of dat je man of vrouw bent. Het enige dat we van al het personeel vragen, is dat ze het hier 100% mee eens zijn.

Wederzijds respect

Wij respecteren de levensovertuiging van alle kinderen, ouders en personeelsleden. We houden ons hierbij aan de kaders die de Nederlandse wet stelt. Bij verschil van mening, gaan we graag met u in gesprek.

Waarden en normen

Wij besteden aandacht aan uiteenlopende levensbeschouwelijke, godsdienstige en maatschappelijke waarden. We zijn blij dat we school in een democratisch land mogen zijn. Die waarde willen we kinderen graag meegeven. Wij gaan uit van de beginselen van de democratische rechtstaat zoals vastgelegd in de (Grond-)wet en internationale verdragen;

Van en voor de samenleving

Wij zijn van en voor de samenleving. Dit betekent dat ouders, leerlingen en personeelsleden actief worden betrokken bij besluitvorming.

Levensbeschouwing en godsdienst

Wij bieden ruimte en gelegenheid voor het geven en volgen van levensbeschouwelijk vormingsonderwijs of godsdienstonderwijs. Verschillen horen in de samenleving. Daarom krijgen de verschillen tussen mensen, culturen en geloven ook veel aandacht.

© OBS Ridderspoor | Onderdeel van OOH
Edited & installed by Abos ICT®