Ontwikkelingsgericht Onderwijs

De kleuters volgen bij ons Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO). Dit houdt in dat we ons richten op de brede persoonlijke ontwikkeling van het kind.

Kenmerken van OGO:

 1. De kinderen iedere keer een klein stapje verder brengen dan waar ze al zijn. Die volgende stap moet voldoende uitdaging bieden, maar ook niet te groot zijn. Dat wordt ‘de zone van naaste ontwikkeling’ genoemd. Leerkrachten zijn dan ook getraind in het observeren en duiden van wat de kinderen laten zien, om zo die zone te bepalen.
 2. Werken met betekenisvolle thema’s, zoals bijvoorbeeld herst, beroepen, insecten.  Kinderen zijn vrij hun eigen interesses en vragen in te brengen. Zo wordt de betrokkenheid van de kinderen nog meer verhoogd en de nieuwsgierigheid geprikkeld. Thema’s duren zes tot acht weken, zodat het onderwerp maximaal uitgediept kan worden zonder dat de kinderen hun aandacht verliezen.
 3. Vijf kernactiviteiten geven het onderwijs vorm. Ze keren in alle thema’s terug:
  • spel
  • constructie en beeldende vorming
  • gesprekken
  • lezen en schrijven
  • rekenen en wiskunde

Duur van de thema’s

Thema’s duren 6-8 weken, zodat het onderwerp maximaal uitgediept kan worden. De kinderen worden als het ware ondergedompeld in het thema en komen zo optimaal tot leren.

Wilt u meer weten over OGO?

https://nl.wikipedia.org/wiki/Ontwikkelingsgericht_onderwijs
http://wij-leren.nl/ontwikkelingsgericht-onderwijs.php
http://www.ogo-academie.nl/

Engels vanaf groep 4

Wij bieden Engels vanaf groep 4, binnen de methode Alles-in-1. In de onderbouw wordt ook Engels aangeboden. Dit gebeurt spelenderwijs met liedjes (kleuren, tellen, dagen, feesten, etc.) en binnen de thema’s.

Zelfontplooiing

Op Ridderspoor mag een kind ontdekken wie hij of zij is. Waar liggen talenten? Wat wil je graag leren? Ook zelfreflectie en zelfverantwoordelijkheid komen aan bod in onze school.

Zelfontplooiing en ontwikkeling van de persoon, vormen de kern van ons onderwijs.

© OBS Ridderspoor | Onderdeel van OOH
Edited & installed by Abos ICT®