Meerbegaafdheid en hoogbegaafdheid op Ridderspoor (Toptalent)

Voor meer- en hoogbegaafde kinderen heeft Ridderspoor een bijzonder aanbod. Zij volgen het arrangement ‘verrijkt’ of ‘extra verrijkt’. Omdat deze kinderen in een korte tijd de aangeboden leerstof beheersen, dikken wij deze in. Het kind houdt zo tijd over voor extra leerstof, soms in digitale vorm, soms in de vorm van ‘smart games’. Dit kan voor een of meer vakken zijn. Deze arrangementen gelden van groep 1 tot en met 8. De kinderen doen dit in hun eigen klas. De leerkracht is verantwoordelijk, maar kan terecht voor hulp en vragen bij de talentcoach. Op onze school is dat Berna van Arnhem.

Thalys – uitdaging mét een hulpvraag

Als de leerkracht merkt dat het kind behoefte heeft aan meer leerstof dan in de eigen groep kan worden aangeboden, kan het kind deelnemen aan de Thalys. Dit is een onderwijsvorm buiten de eigen groep. In de Thalys wordt gewerkt met kinderen die uitgedaagd moeten worden op een hoog niveau maar hier ook een hulpvraag bij hebben. Vaak betreft dit: zelfstandigheid, planmatig werken, leren leren, en werken aan het zelfbeeld van het kind. De Thalysgroep kent drie periodes per jaar. De intentie is om één periode aan de hulpvraag te werken binnen de Thalys. Vervolgens wordt dit in de klas voortgezet. Soms is het nodig om te kiezen voor een extra periode. De Thalys vindt plaats op woensdagochtend en wordt begeleid door Evelien Collaris.

Enkele voorbeelden van Thalys projecten:

  • Organiseer een universitair bezoek;
  • Scheikundige proefjes met hypotheses;
  • Ontwerp een schoolkrant;

Als u meer over toptalent op Ridderspoor, neem dan contact op via het contactformulier.

© OBS Ridderspoor | Onderdeel van OOH
Edited & installed by Abos ICT®