College van Bestuur en Raad van Toezicht

Ridderspoor  valt, met nog 4 andere scholen, onder het gezag van de stichting Openbaar Onderwijs Houten. Het bovenschools management is in handen van het College van Bestuur. Dit College van Bestuur legt op haar beurt verantwoording af aan de Raad van Toezicht, die uit 5 leden bestaat.

Openbaar Onderwijs Houten
College van Bestuur:  Annelies Smits MPM

De Bouw 85
3991 SX te Houten

Tel:  030 – 6343685
e-mail: info@oo-h.nl
website: www.oo-h.nl

© OBS Ridderspoor | Onderdeel van OOH
Edited & installed by Abos ICT®