Kwaliteit

Op 14 oktober 2019 is Ridderspoor bezocht door de onderwijsinspectie. Tijdens dit bezoek stond het didactisch handelen centraal. Samen met de directeur heeft de inspecteur 5 klassen bezocht en ons feedback gegeven op de observaties.

De inspecteur was tevreden over het niveau van het didactisch handelen. In het nagesprek hebben we nog een aantal aanbevelingen ontvangen om onze ambities verder uit te breiden. Hier maken we dankbaar gebruik van in onze plannen en uitwerking via Stichting LeerKRACHT.

Deze infographic geeft de bevindingen weer van de interne audit commissie van Openbaar Onderwijs Houten. 

De school is bezocht in maart 2019. 

© OBS Ridderspoor | Onderdeel van OOH
Edited & installed by Abos ICT®