Kwaliteit

Deze infographic geeft de bevindingen weer van de interne audit commissie van Openbaar Onderwijs Houten. 

De school is bezocht in maart 2019. 

© OBS Ridderspoor | Onderdeel van OOH
Edited & installed by Abos ICT®