ICT en Mediawijsheid

Jaarlijks besteden we aandacht aan de week van de Mediawijsheid. We willen de kinderen hierin zo goed mogelijk begeleiden. Waar mogelijk in partnerschap met de ouders.

Op Ridderspoor beschikken we over een protocol ‘sociale media’. We maken gebruik van Facebook en Twitter voor marketing doeleinden. Jaarlijks wordt het sociale media beleid geëvalueerd en waar nodig aangepast.

Vanaf groep 6 worden er met de klassen met kinderen en ouders afspraken gemaakt over WhatsApp.

Kinderen krijgen mogelijkheid op Ridderspoor om kennis te maken met programmeren en coderen.

ICT

Sinds 2017 is onze ICT helemaal vernieuwd. Wij werken met chromebooks. Dit zijn laptops wie werken met Google for Education. Op dit moment hebben we op 5 leerlingen 1 chromebook. Hiermee kunnen we onze doelstelling verwezenlijken: eigentijds en kwalitatief onderwijs bieden met goed materiaal.

De kinderen werken graag op hun chromebook. Er is ook steeds meer goede software beschikbaar om dit goed in te zetten. Nu de we spullen goed op orde hebben, kunnen we ons als school concentreren op een goed aanbod met ICT.

De leerkracht zal nooit vervangen worden door een computer. Persoonlijk contact, spel en aandacht blijven belangrijk op Ridderspoor.

© OBS Ridderspoor | Onderdeel van OOH
Edited & installed by Abos ICT®